Diari digital del Vallès Oriental i Occidental

Temps ara
Weather Icon
( - )

Avís Legal

1. Dades Identificatives

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, es reflecteixen les següents dades:

L'empresa titular del present domini web puntvalles.cat és PUBLIDASER, S.L., número de CIF B66258757, amb domicili a aquest efecte en carrer Joan Prim, 83 1er; codi Postal: 08401; localitat: Granollers; província: Barcelona

Correu electrònic de Protecció de Dades: administracion@publidaser.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona; tom: 44233; full: 175; fulla B-450448; inscripció: 1;

2. Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest portal o lloc web li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides en el present avís. Les Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resultin d'obligat compliment. En tot cas per a qualsevol fi específic es sol·licitarà el seu consentiment exprés.

3. Ús del portal

La nostra web proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant passarem a denominar-los com "els continguts") en Internet pertanyents a PUBLIDASER, S.L. o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat del correcte ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita sobre les seves dades. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent, ètic i confidencial d'aquesta. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que s'ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del propietari, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El propietari del portal es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats o convenients per a la seva publicació. En qualsevol cas, el propietari del portal no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Protecció de dades

L'ús de les dades personals està definida sobre la base del Reglament General de Protecció de dades i la normativa espanyola vigent. Amb la finalitat d'aconseguir la màxima transparència i sobre la base de la nostra política proactiva l'informem:

Per què sol·licitem les seves dades?

PUBLIDASER, S.L., informa al client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: Dur a terme totes les gestions relacionades amb l'elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis de puntvalles.cat a l'empresa a la qual pertany o si és el cas a l'interessat que el sol·liciti. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i les de prospecció comercial per a mantenir informat als usuaris d'eventuals promocions.

Quin tipus de dades recaptem?

Dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A tals efectes, l'usuari serà l'únic responsable enfront de qualsevol mal, directe i/o indirecte que causi a tercers o a PUBLIDASER, S.L., per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta en el RGPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat.

Com es recullen?

Ús de formularis per a la recollida de dades personals. En els formularis de contacte existents en la web, on es recullen dades de caràcter personal, l'usuari haurà de consentir de manera expressa i amb caràcter previ a l'enviament d'aquests, l'acceptació i coneixement de la política de privacitat mitjançant l'emplenament del check «he llegit i accepto la política de privacitat» i al contingut de la qual podrà tenir accés mitjançant l'enllaç adjunt que li remetrà el present avís legal. Si el camp check no fos marcat per l'usuari, no es realitzarà l'enviament de les dades contingudes en aquests formularis.

Ús compartit amb tercers:

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar-les i oposar-se al seu tractament en qualsevol moment, també pot retirar el consentiment prestat i reclamar davant l'autoritat de control (Agència Espanyola de protecció de Dades c/ Jorge Juan nº6 28001 Madrid). Per a l'exercici dels seus drets disposa d'un canal directe amb la nostra empresa en l'email de Protecció de Dades administracion@publidaser.es i en l'adreça postal carrer Joan Prim, 83 1er; codi Postal: 08401; localitat: Granollers; província: Barcelona indicant en l'assumpte protecció de dades.

Asimismo, PUBLIDASER, S.L. informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. Propietat intel·lectual i industrial

El propietari per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PUBLIDASER, S.L..

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PUBLIDASER, S.L..

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de PUBLIDASER, S.L..

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

PUBLIDASER, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. Modificacions

PUBLIDASER, S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. Enllaços

En el cas de que a puntvalles.cat es disposessin enllaços o cap a altres llocs d'Internet, no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PUBLIDASER, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. En cas d'usar els enllaços preguem que accedeixi a la política de privacitat i avís legal de la pàgina visitada.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d'exclusió

PUBLIDASER, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. Generalitats

Es perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada

PUBLIDASER, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relación entre PUBLIDASER, S.L. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà a l'autoritat pertinent.

Guia comercial del Vallès