Diari digital del Vallès Oriental i Occidental

Temps ara
Weather Icon
( - )

La generació del porno i la nova mirada feminista, una nova tendència a l’alça que segueixen les generacions futures com a model d’aprenentatge

4 Març 2024 Redacció: puntvalles.cat

Imatges: 123RF

Població: Vallès


En els últims anys, el feminisme ha guanyat força i visibilitat com a moviment social que busca la igualtat de gènere en tots els àmbits de la societat. Paral·lelament, la manera en què els joves s’acosten i entenen el sexe ha evolucionat, en part a causa de la influència d’Internet i del consum de pornografia. 

Què faries si el teu fill de 10 anys et diu alguna frase com: “En la meva generació el porno és fonamental”; “que t’avorreixes, porno i palla”; “és com una droga”; “tinc 19 anys, vaig començar a veure porno als 16 i soc addicte”; “jo veia mamades i ella no em va fer una mamada”. Són reals, són les frases de diversos nois i noies que han participat en el documental Generació Porno, estrenat en TV3 i ETB. Aquestes són frases que poden estar en la conversa de qualsevol noi o noia a partir dels 9 anys. Sí, ho has llegit bé, a partir dels 9 anys. És a aquesta edat quan ja hi ha una pedrera de nens que es troba amb pornografia en línia, i comencen a consumir-la.

En aquest especial, hem pogut parlar amb experts per exposar aquesta realitat i avaluar-la a través de diferents conceptes que tracta el feminisme.

La sèrie documental de TV3, “Generació Porno”, explora precisament com aquest consum afecta les percepcions i comportaments sexuals dels joves, oferint una finestra a les complexitats de la relació entre el feminisme modern i les actituds cap al sexe entre la joventut.

Introducció al Feminisme i la Sexualitat Moderna

El feminisme ha evolucionat significativament des dels seus inicis, abraçant una àmplia gamma de qüestions que afecten la igualtat de gènere, incloent-hi la sexualitat i les relacions. 

En l’era digital, els joves s’enfronten a nous desafiaments i oportunitats en la seva relació amb el sexe, molts dels quals són influïts per la facilitat d’accés a la pornografia en línia.

Aquesta realitat planteja preguntes complexes sobre com les narratives pornogràfiques afecten les expectatives sexuals i les relacions interpersonals.

El feminisme modern no només busca la igualtat de drets i oportunitats entre gèneres, sinó que també qüestiona les estructures de poder en les relacions personals i sexuals. 

Això inclou desmuntar estereotips de gènere, combatre la violència de gènere i promoure una educació sexual integral que respecti la diversitat i fomentar el consentiment.

La Joventut i el Sexe, una nova perspectiva

Els joves d’avui dia creixen immersos en una cultura digital on l’accés a la pornografia és fàcil i gairebé il·limitat. 

Aquesta realitat planteja reptes significatius; per una banda, pot distorsionar la percepció del sexe, les relacions i el consentiment, i per l’altra, ofereix una oportunitat per a l’educació i el diàleg.

La sèrie “Generació Porno” posa de manifest com el consum de pornografia pot influir en les expectatives i experiències sexuals dels joves, sovint allunyant-les de la realitat i de les pràctiques de respecte mutu promogudes pel feminisme.

La “Generació Porno” és un terme que reflecteix la facilitat amb la qual els joves poden accedir al contingut pornogràfic, sovint des d’una edat primerenca. 

Aquesta exposició precoç i freqüent pot tenir repercussions profundes en com els joves entenen el consentiment, el plaer, i la igualtat dins de les relacions sexuals.

La pornografia, sovint criticada per la seva representació irrealitzada del sexe i per perpetuar estereotips de gènere danyosos, planteja un desafiament significatiu en la promoció d’una educació sexual saludable i respectuosa.

La Relació entre el Feminisme i la “Generació Porno

El documental de TV3 obre el debat sobre com el feminisme pot abordar els desafiaments plantejats per la “Generació Porno”. 

Una de les claus és l’educació sexual que, des d’una perspectiva feminista, promogui la igualtat, el respecte i el consentiment. Això implica no només parlar obertament del sexe i les seves diverses expressions, sinó també qüestionar i redefinir les narratives dominants que perpetuen dinàmiques de poder desiguals.

Desafiaments i Oportunitats

El principal desafiament és com equilibrar la llibertat d’expressió i accés a la informació amb la protecció dels joves contra continguts que poden ser perjudicials per al seu desenvolupament sexual i emocional. Tanmateix, aquesta situació presenta també oportunitats per al feminisme per influir en la manera en què la societat entén i educa sobre el sexe. 

A través de campanyes d’educació i sensibilització, es pot promoure un canvi cap a una cultura més inclusiva i respectuosa.

El Feminisme com a Resposta

El feminisme modern s’ha enfrontat a aquests desafiaments de cap, promovent un discurs que busca redefinir la sexualitat d’una manera que respecti la igualtat, el consentiment, i la diversitat. 

A través d’iniciatives educatives, campanyes de conscienciació, i el suport a les víctimes de violència sexual, el feminisme busca contrarestar les narratives nocives i promoure un entorn més saludable i igualitari per a tots.

Incorporant la perspectiva de Carme Diaby, activista, tallerista i formadora contra els abusos sexuals, al nostre reportatge, ens trobem amb una reflexió profundament rellevant al context actual de la lluita feminista i la seva interacció amb la joventut. 

Les seves paraules ressalten els desafiaments que el feminisme encara en el seu esforç per promoure un canvi social i cultural, especialment en relació amb els joves i el consum de pornografia.

Desafiaments del Feminisme en l’Educació Sexual

La cita de Diaby il·lumina un dels principals obstacles que el feminisme afronta avui dia: la resistència cultural i els prejudicis que persisteixen entre els joves. 

La percepció que “les feministes són dolentes” i la difusió d’”estadístiques falses” són exemples del tipus de resistència a la qual es refereix. Aquests prejudicis no només distorsionen la realitat del moviment feminista, sinó que també obstaculitzen els esforços per promoure una educació sexual inclusiva i basada en el consentiment.

Masclisme i Resistència al Canvi

La menció de Diaby sobre el “masclisme” i la “resistència” en una era caracteritzada per una gran llibertat d’expressió reflecteix una paradoxa de la nostra societat. 

D’una banda, hi ha hagut avanços significatius cap a una major obertura i llibertat en la discussió de temes de gènere i sexualitat.

D’altra banda, aquesta mateixa obertura ha provocat reaccions contràries de sectors que es resisteixen a acceptar els canvis en les normes socials i els drets igualitaris.

Educació Sexual i Feminisme

Una part crucial de la resposta feminista als desafiaments plantejats per la “Generació Porno” és la promoció d’una educació sexual integral. 

Aquesta educació va més enllà de la simple prevenció de malalties o embarassos no desitjats; busca oferir als joves les eines per entendre i respectar el seu cos i el dels altres, reconèixer i practicar el consentiment informadament, i valorar la diversitat sexual i afectiva. 

La incorporació de perspectives feministes en l’educació sexual pot ajudar a desmuntar els mites i les expectatives irreals sovint promogudes per la pornografia.

Generació Porno”: Un Mirall de la Societat Actual

La sèrie documental de TV3 “Generació Porno” serveix com a lupa que amplifica com el consum massiu de pornografia afecta els joves. 

Explora no només les conseqüències negatives, com la distorsió de l’autoimatge i les expectatives sexuals, sinó també com la societat pot respondre a aquest fenomen. 

La sèrie també destaca veus que qüestionen i debaten sobre la naturalesa de la pornografia i el seu lloc en una societat que aspira a ser més igualitària i respectuosa.

Desafiaments i Crítiques

Tot i els esforços del feminisme per promoure un canvi positiu, el moviment s’enfronta a crítiques i desafiaments, tant des de dins com des de fora. 

Algunes veus critiquen el que perceben com a intents de censurar o limitar la llibertat d’expressió, mentre que altres argumenten que el feminisme no ha abordat prou la complexitat de la sexualitat humana o les diferents maneres en què la pornografia pot ser experimentada i interpretada.

Perspectives de Futur

Mirant cap al futur, el diàleg entre el feminisme, l’educació sexual, i la relació dels joves amb el sexe sembla clau per a desenvolupar estratègies que promoguin relacions més saludables, respectuoses, i igualitàries. Aquest esforç inclou no només la crítica de les formes nocives de pornografia, sinó també la promoció de continguts sexuals que respectin els principis del consentiment, la igualtat, i la diversitat.

El reportatge sobre la interacció entre el feminisme i la relació dels joves amb el sexe, contextualitzat dins de la sèrie “Generació Porno” de TV3, revela una complexa xarxa de desafiaments i oportunitats. 

El camí cap a una societat on la sexualitat sigui vívida de manera saludable, respectuosa, i igualitària requereix un esforç col·lectiu que abraci l’educació, la crítica constructiva, i el suport mutu. 

El feminisme, amb el seu compromís amb la igualtat i la justícia, continua sent un actor clau en aquesta evolució.

La intersecció entre el feminisme i la relació dels joves amb el sexe, tal com s’explora a “Generació Porno”, destaca la necessitat d’un diàleg obert i d’una educació sexual que abasti la complexitat del desig, el plaer, el consentiment i el respecte mutu. 

Enfrontar els reptes plantejats per la pornografia i altres formes de consum digital de continguts sexuals és fonamental per a construir una societat més igualitària i respectuosa. 

El feminisme, amb el seu enfocament en la igualtat i en la justícia social, té un paper clau a jugar en aquesta transformació.

Estadístiques sobre el Consum de Pornografia

  • Prevalença del Consum: Un estudi realitzat a diversos països occidentals indica que aproximadament el 85% dels joves homes i el 50% de les joves dones han consumit pornografia abans d’arribar a la majoria d’edat.
  • Edat d’Inici: L’edat mitjana d’exposició inicial a la pornografia es situa al voltant dels 11 anys, segons informen diverses organitzacions dedicades a la salut mental i l’educació sexual.
  • Freqüència de Consum: Dades recents suggereixen que al voltant del 70% dels joves de 18 a 24 anys consumeixen pornografia almenys una vegada a la setmana.
  • Impacte de la Pornografia en les 

Percepcions Sexuals

  • Expectatives Irrealistes: Un estudi troba que els joves que consumeixen pornografia regularment són més propensos a tenir expectatives irrealistes sobre el sexe, incloent-hi la duració, el rendiment i l’aparença dels cossos.
  • Consentiment i Comportament Sexual: Investigacions indiquen que el consum freqüent de pornografia pot estar associat amb actituds menys respectuoses cap al consentiment i una major acceptació de comportaments sexuals agressius.

Relació entre Feminisme, Educació Sexual i Pornografia

  • Consciència i Crítica: Un sondatge entre estudiants universitaris revela que el 60% creu que l’educació sexual rebuda a l’escola és insuficient per entendre les dinàmiques de poder i consentiment afectades pel consum de pornografia.
  • Demandes de Canvi: El 75% dels joves expressen la necessitat d’una millor educació sexual que inclogui discussions sobre pornografia, consentiment i relacions saludables, segons una enquesta realitzada per una organització feminista.

Reptes i Oportunitats

La incorporació d’aquestes estadístiques al debat sobre el feminisme i la relació dels joves amb el sexe obre una finestra a les complexitats d’aquest tema. Reflecteixen no només els desafiaments que la societat ha d’afrontar en termes d’educació sexual i el consum de pornografia, sinó també les oportunitats per a la promoció d’una sexualitat més saludable, igualitària i consentida.

Què faries si el teu fill de 10 anys et diu alguna d’aquestes frases? “En la meva generació el porno és fonamental”; “Que t’avorreixes, porno i palla”; “és com una droga”; “tinc 19 anys, vaig començar a veure porno als 16 i soc addicte”; “jo veia mamades i ella no em va fer una mamada”; “sexe entre dues persones em sembla poca cosa...”. 

Aquestes són les frases de diversos dels nois i noies que han participat en el documental Generació Porno, estrenat en TV3 i ETB. Són frases que poden estar en la conversa de qualsevol noi o noia a partir dels 9 anys. Sí, ho has llegit bé, a partir dels 9 anys.

És a aquesta edat quan ja hi ha una pedrera de nens que es troba amb pornografia en línia, i comencen a consumir-la. Als 12 anys ja són el 50%, als 15, el 90%. És la Generació porno. “Igual que existeix una Generació Z o els Milenial seria raonable pensar que estem creant una generació de nens i nenes pornogràfics”, afirma José Luis García, psicòleg i sexòleg, i un dels experts que al costat d’altres figures intenta llançar una mica de llum a un problema que no es vol mirar de front.

Generació Porno mostra els testimoniatges de quatre famílies de Catalunya, Euskadi i Madrid integrades per pares i fills amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys. Fills i pares que se sentin cara a cara i parlen no sobre sexe sinó sobre porno, sobre les pàgines en les quals entren, el tipus de contingut que veuen, quin els excita més, les diferències entre com veuen el porno les noies i els nois... El que es descobreix, espanta.

El documental Generació Porno, que veu la llum després d’un ardu treball que ha durat anys, té un objectiu clar: visibilitzar el problema de moltes famílies amb l’educació sexual dels seus fills i que té relació amb el que existeix avui entre l’adolescència i el porno. 

Generació Porno no és un documental a l’ús, Generació Porno posa sobre la taula la realitat, però la realitat dels veritables protagonistes.

El documental plasma una greu situació, “l’origen d’una pandèmia terrorífica”, en paraules de Juan Carlos Prieto, psicòleg sanitari expert en addiccions. 

Toca baixar-se del pedestal i toca conèixer als adolescents”, sentència Marina Maroquí en Generació Porno. Aquesta educadora sexual recorre associacions i instituts tractant l’addicció al porno amb joves i progenitors. Amb ella s’obren i compten les seves vivències. 

En el documental Maroquí els llança una pregunta: què és el més aberrant que has vist en la pornografia? “Una nena esquarterada a la qual s’estan cardant”, afirma un dels nois. Sí, això l’estan veient els nostres fills. “Ara ens estem enfrontant al que anomenen la pornografia voltor”, explica Antonio Marcos, productor de cinema X. Es tracta d’una pronografía que no ofereix alguna cosa que pugui agradar sinó “alguna cosa que sigui el més fastigós possible perquè cridi l’atenció i la gent -els xavals- piquin”.

Segons la revista The Economist hi ha 800 milions de web pornogràfiques i en cadascuna hi ha una mitjana de 12 milions de vídeos porno. I aquesta quantitat a l’abast de menors sense cap mena de control i, sobretot, sense que ningú els digui que el porno no és la realitat.

En la meva primera relació sexual”, compte Gerard (17 anys), “vaig intentar aplicar el que veia en el porno”. Gerard relata que ell veia “mamades” i li va estranyar molt quan la noia amb la qual estava mantenint aquella primera relació sexual no va voler fer-li una fel·lació. “Vaig dir: on està la mamada?’. I com no arribava la hi vaig demanar. Vaig veure que no estava convençuda i continuem normal i em vaig adonar que no és una cosa que ha d’ocórrer”, assegura.

El porno té un poder addictiu superior a la cocaïna i, a més, és gratis i dona plaer el que incentiva el seu consum”, explica García i confirmen els propis xavals: “És com una droga. Activa la dopamina”.

Prieto, per part seva, té clar que el porno és un “súper estímul”. És a dir, qui fa ús de manera continuada arriba un moment en el qual “una relació real no els resulta prou satisfactòria”. Volen més, el mateix que el porno els ensenya i els ofereix, violència, vexacions, sexe grupal, sexe anal, sense protecció... I ho volen igual.

No crec que hi hagi molts pares que sabessin que les noies entren en els sex shops demanant “un esprai que m’insensibilitzi la gola, perquè el meu nuvi vol que la hi xucli com en el porno i no soc capaç. Em donen arcades”. 

Causa i efecte. “Si construeixes el teu desig veient sempre violència, després la necessitaràs per a excitar-te”, afirmen els experts en el documental. Un grup de WhatsApp de nois i noies de l’institut. Comencen a enviar-se missatge havent sopat. Un proposa fer-se una palla, tots accepten. Un altre proposa gravar-se. Accepten, també. En una hora al grup de WhatsApp comencessin a arribar vídeos de tots masturbant-se. És el seu propi porno.

PuntVallès: Diari Digital Comarcal del Vallès - Notícies d'última hora del Vallès Oriental i Occidental


Etiquetes relacionades:

Guia comercial del Vallès