Diari digital del Vallès Oriental i Occidental

Temps ara
Weather Icon
( - )

La nova llei de benestar animal: tot el que has de saber de la protecció per a les mascotes

3 Novembre 2023 Redacció: puntvalles.cat

Imatges: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Dolors Pascual

Població: Vallès


El passat 29 de setembre va entrar en vigor la nova llei de benestar animal, que inclou una sèrie de mesures per a protegir les mascotes.

L'objectiu principal de la llei es regeix en establir en tot el territori espanyol una normativa comuna per a la protecció i garantia dels drets i el benestar dels animals de companyia i silvestres en captivitat.

Les principals novetats són:

 • Prohibició de deixar el gos sol a casa més de 24 hores.
 • Enduriment de les sancions per maltractament animal.
 • Obligatorietat d'identificar les mascotes.
 • Garantir l'assistència sanitària a les mascotes.
 • Controlar la reproducció de les mascotes.
 • Recórrer a un etòleg quan el comportament dels animals generi problemes de convivència.
 • Regulació de la compra de mascotes en botigues.
 • Prohibició d'utilitzar animals en espectacles i feines que comportin un desgast físic excessiu.

L'objectiu de la llei és acabar amb el maltractament i l'abandonament dels animals, i promoure l'adopció i la tinença responsable. Les xifres que el Ministeri de Drets Socials va publicar són preocupants: al voltant de 300.000 animals s'abandonen cada any a Espanya, i se sacrifiquen prop de 100.000 animals sans a les gosseres

La nova llei pretén revertir aquesta tendència i garantir que les mascotes rebin el tracte que es mereixen.

Principals novetats de la llei

 • Prohibició de deixar el gos sol a casa més de 24 hores

A partir d'ara, no es podrà deixar els gossos sols a casa més de 24 hores. Pel que fa a la resta de mascotes, la llei prohibeix que es quedin més de tres dies consecutius sense supervisió.

 • Enduriment de les sancions per maltractament animal

Les sancions per maltractament animal s'han endurit considerablement. Les infraccions greus poden ser castigades amb penes de presó de fins a dos anys, i les infraccions molt greus, amb penes de presó de fins a quatre anys.

 • Obligatorietat d'identificar les mascotes

Totes les mascotes hauran d'estar identificades amb un microxip. Aquesta mesura facilitarà la recuperació d'animals perduts o abandonats. Els ocells seran obligatoris identificar-los mitjançant anellat o microxip i registrades. No obstant això, queda pendent de desenvolupament reglamentari el que es puguin registrar els ocells en el Registre d'Animals de Companyia de cada comunitat autònoma, cosa que ara no és possible. També queda pendent de reglament la determinació de quins animals de companyia, a més dels gossos, gats, fures i ocells, han de registrar-se.

 • Garantir l'assistència sanitària a les mascotes

Els propietaris de mascotes hauran de garantir que aquestes rebin l'assistència sanitària necessària.

 • Controlar la reproducció de les mascotes

Per a evitar l'abandonament, la llei obliga a controlar la reproducció de les mascotes.

 • Recórrer a un etòleg quan el comportament dels animals generi problemes de convivència

Quan el comportament d'un animal generi problemes de convivència, el propietari haurà de recórrer a un etòleg.

 • Regulació de la compra de mascotes en botigues
 • Prohibició d'utilitzar animals en espectacles i feines que comportin un desgast físic excessiu

La llei prohibeix l'ús d'animals en espectacles i feines que comportin un desgast físic excessiu.

A quins animals no els afecta aquesta aplicació?

Els fets servir en espectacles taurins, de producció, els utilitzats en experimentació, els emprats en investigació clínica veterinària, els silvestres en llibertat, i els animals que facin activitats específiques: esportives, aus de falconeria, gossos pastors i de guarda de ramats, els emprats en activitats professionals (rescat, intervencions assistides o de cossos de seguretat, de caça i auxiliars de caça).

Obligacions afegides per als titulars de gossos:

 • Fer un curs de formació en tinença que serà gratuït (Tot i que aquest aspecte encara no s'ha aplicat degut al desevolupament del reglament de la LBA (Llei de Benestar Animal).
 • Els llocs i espais privats en què habitualment estan els gossos qualificats com de maneig especial hauran de disposar de condicions de seguretat suficients per evitar fugues o possibles agressions.
 • Els titulars de gossos han de contractar una assegurança de responsabilitat civil pels danys que puguin causar els seus gossos a tercers, que haurà d'estar en vigor durant tota la vida dels animals. Els requisits de l'assegurança no s'han definit, a l'espera del desenvolupament reglamentari.

Sacrifici i eutanàsia dels animals de companyia

El sacrifici només es pot fer per motius de seguretat de les persones o animals, o de risc per a la salut pública justificat per l'autoritat competent.

Es prohibeix específicament el sacrifici en els centres de protecció animal, centres veterinaris i nuclis zoològics en general per raons econòmiques, de superpoblació, manca de places, manca d'adopció, abandonament, vellesa o lesió amb un possible tractament, pal·liatiu o curatiu, per problemes de comportament que puguin ser reconduïts, o d'altres causes assimilables. L'eutanàsia és la mort provocada prèvia valoració veterinària per aquests professionals per mètodes no cruels i sense dolor per evitar un patiment inútil causat per un sofriment sever i continuat sense cura, certificat per veterinaris.

L'eutanàsia únicament estarà justificada sota criteri i control veterinari per evitar patiments per causes no recuperables que comprometin seriosament la qualitat de vida de l'animal, i haurà d'estar acreditada i certificada per un veterinari col·legiat.

Cria i venda d'animals

En relació a la venda d'animals, en concret de gossos, gats i fures, també ha patit canvis importants. Segons la nova Llei de Benestar Animal, es recull un termini transitori d'un any perquè les botigues de gossos, gats i fures puguin continuar exercint aquesta activitat amb noves condicions.

 • Els gossos, gats i fures exclusivament podran ser comprats a través d'un criador registrat. Per tant, hi haurà d'haver un contracte de compravenda. Cal destacar que, amb caràcter previ a la venda d'un animal, s'haurà d'informar per escrit a la persona que realitza la compra, de totes les característiques fonamentals de l'animal, com, per exemple: origen de l'animal, nom, número de registre de la granja, raça, sexe, edat, les seves característiques i necessitats per a la cura i maneig, inclosa l'atenció veterinària, així com les responsabilitats que adquireix el comprador/a. Així mateix, el venedor haurà de conservar, durant almenys tres anys, aquella documentació que acrediti que ha efectuat aquesta comunicació.
 • Queda prohibida la venda d'animals no identificats.
 • Els gossos i gats hauran de tenir una edat mínima de 2 mesos en el moment de la venda.
 • Es prohibeix la venda directa a través d'Internet, portals web o qualsevol mitjà telemàtic.
 • La cessió gratuïta ha d'anar acompanyada d'un contracte de cessió en el que es declari aquesta condició. No es permetrà la cessió de gossos, gats o fures de menys de 8 de setmanes d'edat.
 • L'entrega d'animals en adopció només pot fer-se en centres públics de protecció animal o entitats de protecció animal registrades, i ha d'anar acompanyada d'un contracte d'adopció.
 • Els animals objecte d'adopció hauran d'haver rebut els tractaments sanitaris preceptius.

D'altra banda, la resta dels animals de companyia com a conills, conillets d'índies, rosegadors, ocells o peixos, entre altres, poden continuar venent-se en botigues d'animals de companyia com succeïa fins ara. 
Per tant, fins al 29 de setembre de 2024 les botigues poden continuar fent aquesta activitat. A partir d'aquesta data, els gossos, gats i fures només podran comprar des de criadors registrats.

Mascotes prohibides per la nova llei de benestar animal

El text legal recorda els grups d'animals que estan prohibits des de l'entrada en vigor de la llei:

 • Artròpodes, peixos i amfibis que amb la mossegada o el verí dels quals pugui suposar un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animals
 • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superin els dos quilograms de pes, excepte en el cas de quelonios (tortugues)
 • Tots els primats
 • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg
 • Espècies incloses en una altra normativa sectorial a nivell estatal o comunitari que impedeixi la seva tinença en captivitat

En tots aquests grups anteriorment citat s'inclouen els eriçons, (són animals silvestres protegits), els porcs vietnamites o les cotorres (són espècies invasores), entre altres.

Segons la llei, "les persones que tinguin animals pertanyents a espècies que compleixin algun dels criteris establerts, tindran l'obligació de comunicar a les autoritats competents la tinença d'aquests animals, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor de la present llei".

Des de les associacions, volen posar èmfasi en el fet que la llei "les persones que tinguin animals pertanyents a espècies que compleixin algun dels criteris establerts, tindran l'obligació de comunicar a les autoritats competents la tinença d'aquests animals, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor de la present llei" no procedeix i, per tant, no entra en vigor donat que no hi ha autoritats competents que puguin fer aquesta tasca.

El contingut de la Llei, afecta a les botigues d'animals?

Aquesta Llei regula moltes matèries que fins ara es contenien en lleis autonòmiques, i altres noves que t'expliquem:

 • Venda d'Animals: Es poden vendre animals en botigues, amb l'excepció de gossos, gats i fures que només es podran vendre per un criador registrat. La resta, com a conills i cobais fins a rèptils, passant per rosegadors, peixos i tortugues, es podran continuar venent com fins ara. Això sí, sempre signant prèviament el contracte de compravenda
 • No es permetrà la venda directa d'animals per Internet, amb la finalitat d'assegurar el seu benestar, la seguretat de la ciutadania i evitar el tràfic il·legal.

La Llei de Benestar Animal s'aplica a tots els animals?

La resposta és no. La LBA afectarà únicament els animals de companyia, és a dir, a tots aquells animals que conviuen en una llar, així com aquells animals silvestres que es trobin en captivitat.
Quins animals són considerats animals de companyia?

Com hem comentat, els animals de companyia són aquells que viuen amb nosaltres a casa, i són els següents:

 • Gossos
 • Gats
 • Fures
 • Peixos (Sempre que no siguin espècies exòtiques invasores o espècies protegides)
 • Tots aquells que siguin inscrits com a animals de companyia pel seu titular
 • Animals silvestres que es trobin recollits en el llistat positiu (aquest llistat està encara pendent de publicar, i et parlarem d'ell a continuació)
 • Animals domèstics que el Ministeri inclogui dins del llistat pendent de publicació.

Per tant, es resta a l'espera de dos llistats d'important rellevància que encara han de ser publicats:

 1. Llistat d'animals domèstics.
 2. Llistat positiu d'animals silvestres

Per descomptat, ara i en el futur, no poden tenir-se animals inclosos en el Catàleg d'Espècies Exòtiques Invasores o en el Catàleg d'Espècies Silvestres Protegides, com tampoc els verinosos o els que suposin un risc per a la salut humana, així com per a la seguretat personal o la biodiversitat com, per exemple, les espècies invasores, lloc seria un risc per a tu, per a les teves mascotes i per a tots.

Aquest Llistat Positiu d'Animals de Companyia no estarà totalment operatiu fins dins de 2 anys des de l'entrada en vigor de la Llei, és a dir, fins a setembre 2025.

Fins que es defineixi i estigui completament operatiu, tots aquells animals que ja es tinguin com a animal de companyia, continuaran sent-ho. És a dir, a més de tots els animals de companyia que s'han esmentat anteriorment, els conills, rosegadors, ocells, camaleons, geckos, tortugues, i altres continuaran considerant-se animals de companyia, per la qual cosa podran continuar sent adquirits en botigues sense cap mena de problema, a excepció d'aquells que la Llei ha classificat expressament com prohibits per a la venda.

PuntVallès: Diari Digital Comarcal del Vallès - Notícies d'última hora del Vallès Oriental i Occidental


Etiquetes relacionades:

Guia comercial del Vallès